Friday, 15 April 2011

István Henrik

Henrik, aki István néven lett Blois grófja, 1089-től uralkodott. Részt vett az első keresztes hadjáraton, lelkes leveleket írt haza feleségének (amelyek fennmaradtak), de Antiókhia ostroma alól hazafutott. Otthon felesége, Alice, Hódító Vilmos herceg lánya, állítólag annyira megorrolt rá gyávasága miatt (ilyen apóssa, magas lehetett a léc), hogy nem engedte haza.

Mindenesetre István hamarosan visszament a Szentföldre, 1102. húsvétra elérték Jeruzsálemet és I. Balduin heruzsálemi király segítségére siettek, amikor délről a mamelukok betörtek. A 2. ramlehi csatában esett el.

Egyik fia, Bois-i István, később angol király lett.

No comments: